Z500

 • DVD Android Zestech Z500 – Vinfast Fadil 8
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Vinfast Fadil

  9,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Yaris 10
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Yaris

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Wigo 12
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Wigo

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Vios 14
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Vios

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Rush 16
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Rush

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • Màn hình DVD Android Toyota RAV4 - 9inch
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota RAV4

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Prado 18
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Prado

  8,500,000 9,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Land Cruiser 20
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Land Cruiser

  9,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Innova 22
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Innova

  8,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Hilux 24
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Hilux

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota HighLander 26
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota HighLander

  8,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z500 – Toyota Fortuner 28
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z500 – Toyota Fortuner

  8,500,000 8,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.

Z800

 • DVD Android Zestech Z800 Vinfast Fadil 30
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 Vinfast Fadil

  11,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 Kia RIO 32
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 Kia RIO

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 Hyundai Accent 34
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 Hyundai Accent

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Yaris 36
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Yaris

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • wigo-z800
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Wigo

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Wigo 38
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Wigo

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Vios 40
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Vios

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Rush 42
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Rush

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • rav4-800
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota RAV4

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Prado 44
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Prado

  10,500,000 11,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Land Cruiser 46
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Land Cruiser

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 – Toyota Innova 48
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 – Toyota Innova

  10,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Cảnh báo tốc độ, báo làn đường
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.

Z800 Pro

 • Màn hình DVD Android Toyota Vios 2007-2013 50
  Bảo hành 2 năm

  Màn hình DVD Android Toyota Vios 2007-2013

  8,500,000 16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Vinfast Fadil 52
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Vinfast Fadil

  12,300,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • yaris 800pro
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Yaris

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Rush 54
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Rush

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Prado 56
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Prado

  12,300,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Innova 58
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Innova

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Hilux 60
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Hilux

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota HighLander 62
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota HighLander

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Fortuner 64
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Fortuner

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
   
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Camry 66
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Camry

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Altis 68
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota Altis

  11,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
   
 • 2din-z800pro
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z800 PRO – Toyota 2DIN

  11,800,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.

Z900

 • sorento-z900
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900– Kia Sorento

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Vinfast Fadil 70
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Vinfast Fadil

  16,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Yaris 72
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Yaris

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Wigo 74
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Wigo

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Vios 76
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Vios

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Rush 78
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Rush

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota RAV4 80
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota RAV4

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Prado 82
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Prado

  16,000,000 16,500,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • landcruiser-z900
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Land Cruiser

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Innova 84
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Innova

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota Hilux 86
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota Hilux

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.
 • DVD Android Zestech Z900 – Toyota HighLander 88
  Bảo hành 2 năm

  DVD Android Zestech Z900 – Toyota HighLander

  16,000,000 
  • Điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng
  • Định vị chính xác vị trí của xe
  • Nghe gọi điện thoại qua bluetooth
  Trang chủ 91Camera hành trình trị giá 1.200.000đ và 3 KM khác.

Zestech - NPP màn hình DVD Android ô tô chính hãng số #1 VN

Zestech là nhà phân phối độc quyền màn hình DVD Android ô tô chính hãng Zestech cho xe hơi tại Việt Nam. Màn hình DVD Android Zestech hỗ trợ bảo hành 2 năm,...